Zespół

Większość członków zespołu posiada stopień naukowy doktora, są to bardzo wysokiej klasy specjaliści w zakresie psychoterapii, kognitywistyki (badań nad mózgiem), procesów powtarzalnych (zachowania behawioralne). Każdy z nas pracował w Polsce i za granicą, realizował także granty naukowe dotyczące podanych zagadnień, każdy był też nagradzany za swoją pracę naukową.

 

Kilka słów o osobach prowadzących „Ekoterapię”:

dr hab. Krzysztof Pilarz, prof. UMK – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, terapeuta TSR, pedagog, familiolog, biegły sądowy ds. uzależnień, teolog biblijny, stypendysta programu „Krok w przyszłość” (badania nad nowymi formami terapii w odniesieniu do modelu qumrańskiego), certyfikowany audytor wewnętrznego systemu zarządzania jakością w edukacji wg ISO 29990:2010; TÜV SÜD Polska sp. z .o.o.; kierownik Akademickiej Poradni Rodzinnej, Profilaktyki i Terapii Uzależnień; pracował w ośrodkach państwowych (NFZ) i prywatnych, ambulatoryjnych i stacjonarnych praktycznie każdego rodzaju (m.in. WOTUiW w Toruniu: Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień; Oddział Terapii Odwykowej Uzależnień; Stowarzyszenie Monar; izba wytrzeźwień). Prawie 20 lat doświadczenia w pracy terapeutycznej. Laureat nagrody JM Rektora UMK za najlepszy wykład ogólnouniwersytecki pt. „On i ona. Komunikacja w związku”. Autor i prowadzący licznych szkoleń dotyczących terapii i profilaktyki. Promotor 35 prac dyplomowych (15 magisterskich i 22 licencjackich) z zakresu zagadnień małżeńskich i rodzinnych. W ramach kształcenia odbywał wyjazdy studyjne w Polsce i za granicą (Hiszpania, Holandia, Izrael). Kierownik trzech grantów naukowych, w tym grantu UMK 1836-T dotyczącego motywacji osób przebywających w ośrodkach stacjonarnych do zmiany ich sytuacji życiowej. Opiekun Koła Naukowego działającego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca ponad 40 przedmiotów akademickich z zakresu psychologii, diagnostyki, terapii uzależnień, resocjalizacji, mediacji i pracy z rodziną. W plebiscycie IV Gali Copernicana wybrany najlepszym wykładowcą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2022.

 

mgr Ilona Pilarz – absolwentka Ochrony Środowiska, specjalista ds. BHP i ochrony środowiska z doświadczeniem pracy m.in. w SKANSKA, ERBUD Industry, PBDI S.A., nauczyciel akademicki, auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS/PN-N-18001:2007 (certyfikat TÜV SÜD Polska), dyplomowany wodzirej zabaw bezalkoholowych, rolnik ekologiczny. Wspaniała organizatorka, kobieta o wielkim sercu, która dba o domową atmosferę tak w poradni, jak też w ośrodku. Zaangażowana w promowanie ekologicznego i bezpiecznego życia, prowadzi na ten temat szkolenia dla bardzo zróżnicowanych grup odbiorców.

 

 

 

Obecnie działamy bardzo rodzinnie, ale miło nam przedstawić osoby, z których wsparcia korzystamy:

 

 

dr inż. Paweł Dąbkowski – specjalista od procesów powtarzalnych, nauczyciel akademicki, muzyk, animator i propagator kultury. Realizator grantów: „Analiza i synteza niepewności dyskretnego procesu powtarzalnego wraz z tłumieniem zakłóceń (2537-F)”; „Badanie dynamiki procesu powtarzalnego bazujące na podejściu lokowania biegunów (1898-F)”; „Analiza i synteza pewnych klas systemów wielowymiarowych (902-F)”. W ośrodku wspomaga proces terapeutyczny w kontekście wyjaśniania i badania procesów behawioralnych w mechanizmach uzależnienia u pacjentów.

 

ks. dr Sławomir Tykarskipsychoterapeuta, teolog, nauczyciel akademicki (niektóre wykładane przedmioty: „Psychologia konfliktu”, „Podstawy psychoterapii rodziny”, „Poradnictwo małżeńsko-rodzinne”, „Interwencje kryzysowe”, „Praktyka mediacyjna”, „Organizacja poradnictwa rodzinnego”, „Prawne aspekty pomocy rodzinie”, „Elementy psychologii małżeństwa i rodziny”).

 

 

 

mgr Agnieszka Marach-Andruszkiewicz – familiolog, prawnik, asystent rodziny, nauczyciel akademicki specjalizujący się w pracy socjalnej i interwencji kryzysowej. Służy pomocą w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i prawnych, gdy wymaga tego sytuacja (np. w przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie). Doświadczenie zdobywała pracując kilka lat w ośrodku Monar-Markot w Toruniu (rozmowy z podopiecznymi, pomoc prawna) oraz w sądzie (sporządzała m.in. projekty pozwów i wyroków w sprawach rodzinnych).

 

19 grudnia 2022 zmarł nasz Kolega, Przyjaciel i wspaniały Człowiek – Grzegorz. Niezwykle życzliwy, skromny, a przy tym – nie boimy się tego słowa – genialny naukowiec. 

dr Grzegorz Osiński, prof. AKSiM (1967-2022) – kognitywista, fizyk, specjalista od funkcjonowania ludzkiego mózgu, neuronaukowiec. Pracował m.in. w Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA. Autor i współautor artykułów i książek dotyczących funkcjonowania mózgu: „Neurologia kliniczna w praktyce. Homeostaza mózgu”; „Consciousness and attention in autism spectrum disorders”; „Time and cognition from the aging brain perspective: individual differences”; „Nonlinear analysis of dynamic changes in brain spirography. Results in patients with ischemic stroke”; „Mapping evaluation for semantic browsing”; „Chaos w głowie. Mózg i życie”; „Nonlinear analysis of brain spirography signals—the way to new non-invasive diagnostic tool” i wielu innych. Opracował innowacyjny model badania aktywności mózgu z wykorzystaniem urządzenia, które zostało zgłoszone do opatentowania. W ośrodku wspomaga proces psychoterapeutyczny wykorzystując bezinwazyjną spirografię mózgu, co pozwala w niespotykany dotąd sposób diagnozować u uzależnionych pacjentów sygnały dotyczące głodu i nawrotu choroby (zmiana emocji związana z pojawieniem się głodu jest rozpoznawana przez czujnik). Zdecydowanie ułatwia to proces terapeutyczny, gdyż identyfikacja stresorów (czynników wywołujących napięcie) umożliwia szybsze i skuteczniejsze poddanie ich zmianie terapeutycznej. Metody spirograficzne pozwalają też na bieżąco dokonywać ewaluacji terapii pod kątem wrażliwości na wyzwalacze.

Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej, zgadzasz się na używanie przez nią plików cookies. Więcej informacji

Ta strona używa plików cookies, aby dostarczyć użytkownikom najlepsze możliwe doświadczenie korzystania z tej strony internetowej. Jeśli będziesz kontynuować korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień cookies w swojej przeglądarce, bądź zatwierdzisz komunikat ich dotyczący, deklarujesz zgodę na używanie plików cookies przez ten serwis internetowy.

Zamknij